• De hoteldag duurt van 15.00 uur tot de volgende middag.
 • Om een reservering te kunnen maken, dient er een aanbetaling te worden gedaan ter hoogte van het overeengekomen bedrag.
 • Voorschot voor reservering van accommodatie in geval van annulering wordt niet gerestitueerd.
 • U dient direct na aankomst in te checken en uw verblijf te betalen bij de receptie of bij de eigenaar van het resort.
 • De nachtelijke stilte is geldig van 23.00 uur tot 07.00 uur.
 • Huisdieren zijn welkom in het resort. Om veiligheidsredenen mogen ze niet los zitten. Neem ze a.u.b. uit aan de lijn, muilkorf (indien nodig) of houd ze in een box. De eigenaar is verplicht zijn huisdier op te ruimen en in het bezit te zijn van een actueel vaccinatieboekje van het huisdier.
 • Het is verboden om de barbecue aan te steken op de terrassen van de huizen.
 • Vuur maken en grillen is alleen mogelijk in daarvoor bestemde ruimtes.
 • Het is verboden willekeurig hout te oogsten voor een brand uit de omliggende bossen.
 • Het is verboden kamerapparatuur, zoals meubels, beddengoed en dekens mee te nemen buiten het gebouw.
 • Het is verboden te roken in woonruimten.
 • Verblijf van mensen die niet in het resort zijn geregistreerd, alleen met toestemming van de eigenaren.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om het campingreglement in acht te nemen, het gehele terrein van het resort schoon te houden en de uitrusting van de camping te respecteren.