• Doba hotelowa trwa od 15:00 do 12:00 następnego dnia
 • W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w uzgodnionej kwocie.
 • Zadatek za rezerwację miejsc noclegowych w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.
 • W recepcji lub u właściciela ośrodka należy niezwłocznie po przybyciu dokonać czynności meldunkowych i związanych z opłatą pobytu.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00
 • Na terenie ośrodka zwierzęta domowe są mile widziane . W celu zachowania bezpieczeństwa nie mogą przebywać luzem. Prosimy wyprowadzać je na smyczy, w kagańcu (w razie potrzeby) lub trzymać w kojcu. Opiekun jest zobowiązany do sprzątania po swoim zwierzęciu oraz do posiadania aktualnej książeczki szczepień pupila.
 • Zabrania się rozpalania grilla na tarasach domków.
 • Rozpalanie ogniska i grillowanie jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Zabronione jest samowolne pozyskiwanie drewna na ognisko z okolicznych lasów.
 • Zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku wyposażenia pomieszczeń takich jak: mebli, pościeli i kocy itp.
 • Obowiązuje zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Pobyt osób niezameldowanych w ośrodku tylko za zgodą właściciela
 • Prosimy o przestrzeganie regulaminu i zachowywanie czystości na terenie ośrodka oraz szanowanie sprzętu i wyposażenia kempingu.